Pages

Friday, January 2, 2015

भारत हमर पहिचान छी :: उमेश मण्‍डल

भारत हमर पहिचान छी-


हम नै कियो आन छी
भारत हमर पहिचान छी...।

विश्वक महान देश भारत
जेतए अछि भरल विचारक
आध्‍यात्‍म दर्शन एकर प्रमाण छी
श्रद्धा-प्रेम आपसी भायचारा
भारतक अनुपम गान छी-२
हम नै कियो...।

गाम-गाममे अछि विहार
जेतए भरल अन्नक भण्‍डार
माटि-पानि एकर प्रमाण
आत्‍म निर्भर किसानी जिनगी
स्‍वतंत्र भारतक ई गान छी
हम नै कियो...।

फलक चिन्‍ता छोड़ि काज
जेतए करैत अछि एक-एक लाल
कृषि-कर्म एकर प्रमाण छी
श्रमिक, तपस्‍वी आे तियागी
सम्‍पूर्ण भारतक पहिचान छी
हम नै कियो...।

खण्‍डन-मण्‍डन केर उदेस कल्‍याण
जेतए बसैत अछि ई जायगान
जन-गन-मन एकर प्रमाण छी
दया-करूणा-श्रद्धा-सिनेह
मानवता भारतक शान छी
हम नै कियो आन छी

भारत हमर पहिचान छी। 

No comments:

Post a Comment