Pages

Tuesday, September 4, 2012

मुन्नी कामत- समाजक विडम्बनामुन्नी कामत, पि‍ता श्री दि‍लीप वर्मा, दादा स्व‍. रामनन्दान, भंडारी। गाम-पोस्टी- परसा, भाया नि‍र्मली, मधुबनी (बि‍हार)

समाजक वि‍डम्ब ना

देखि‍ कऽ ई समाजक वि‍डम्बभना
वि‍याहब आब हम धि‍या केना
चारपर खढ़ नै पेटमे अन्न नै
नै अछि‍ संगमे एक्को अाना
मांग भेल ड्राइवरकेँ लाख
मास्टभर आ डाक्टखरक नै पुछू बात
दि‍नक उजयारि‍ भेल कारी
भेल घनगर राति
ई हमरेटा नै
जन-जनक दुखरा अछि‍
बेटीबलाकेँ मलि‍छ
बेटाबलाकेँ खि‍लल मुखरा अछि‍
नन्हिल‍टा धि‍या हमर भेल आब सयानी
ति‍लकक ऐ‍‍ युगमे बि‍आहब केना बि‍टि‍या रानी
बहि‍ रहल यऽ अरमान सभ, जेना मुट्ठीमे पानी‍।


No comments:

Post a Comment