Pages

Saturday, July 21, 2012

अंजनी कुमार वर्मा “दाऊजी”- बेरोजगारक आत्मा
आँखि खुजतहि हेरए लगलौं छाँह
सरकारी शासन सँ मारवाड़ीक बासन धरि
मुदा सा्ँस स्थिर होइतहि
हमरा भेट गेल ओइ बहुरंगी अश्मशानक आगिमे......

No comments:

Post a Comment